Verktyg för chefer

Här får du lite tips och övningar från Kommunhälsan. De kan användas på t ex en arbetsplatsträff.

Psykologisk trygghet är viktigt för en arbetsgrupp. Med denna enkät får ni koll på hur tryggheten ser ut hos just er. Se över och diskutera resultatet tillsammans i arbetsgruppen. Formulera sedan vilka beteenden som kan hjälpa till att utveckla tryggheten ännu mer. OBS! Kopiera/duplicera enkäten innan användning.

Hög psykologisk trygghet i en grupp innebär att alla medarbetare i gruppen känner att det är tryggt att ta sociala risker ibland. Här har du en samling med verktyg och övningar som du kan göra med din arbetsgrupp i syfte att utveckla tryggheten. Välj den övning du tycker passar bäst och gör den tillsammans, exempelvis på en APT.

Senast uppdaterad: 2022-05-30
Publicerad: 2021-08-27