Kontakt och om oss

Kommunhälsan i Skellefteå är kommunens inbyggda företagshälsa. Vi har en bred medicinsk, teknisk och beteendevetenskaplig kompetens.

Vi utför tjänster efter beställning från ansvarig chef. Du som enskild medarbetare är också välkommen att kontakta oss för att rådgöra kring en viss situation eller höra mer om vad vi kan erbjuda.

Tina Enquist

Tiina Enquist
Företagssköterska

Maila till Tiina
072-2458366

Åsa Lindqvist

Åsa Lindqvist
Företagssköterska

Maila till Åsa
072-2109201

Mathilda Karlsson Young

Mathilda Karlsson Young
Organisationspsykolog

Maila till Mathilda
073-7364586

Sara Brännström

Sara Brännström
Fysioterapeut/Ergonom

Maila till Sara
070-5625191

Johanna Jonasson

Johanna Jonasson
Företagssköterska

Maila till Johanna
072-2171456

Jeanette Stenlund

Jeanette Stenlund
Företagssköterska

Maila till Jeanette
076-1166936

Monica Boström

Monica Boström
Arbetsmiljöingenjör

Maila till Monica
070-1175805

Pia Lindskog

Pia Lindskog
Fysioterapeut/Ergonom

Maila till Pia
070-3109146

Stina Lundmark

Stina Lundmark
Organisationskonsult

Maila till Stina
072-2264861

Linda Eriksson

Linda Eriksson
Organisationskonsult

Maila till Linda
072-5712947

Maja Ehnmark

Maja Ehnmark
Organisationskonsult

Maila till Maja
076-1010682

Carina Ohlsson

Carina Ohlsson
Kvalitetscontroller

Maila till Carina
073-0292202

Eva Hård

Eva Hård
Chef Kommunhälsan

Maila till Eva
070-2528009

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson
Företagsläkare

Maila till Jörgen
072-2027496

Carina Ohlsson

Louise Ederlöv Lundergren
Vårdadministratör

Maila till Louise
072-5716045

Susanne Krane

Susanne Krane
Företagssköterska

Maila till Susanne
070-2791389

Åsa Lindqvist

Cecilia Lind
Organisationskonsult

Maila till Cecilia
076-1288974

Kontakta oss digitalt

Välj en tid som passar dig att bli uppringd för dialog. Du kan välja den yrkesgrupp du önskar komma i kontakt med.

Du kan boka tid för kartläggande samtal. Välj en tid som passar för dig och medarbetaren.

Här kan du se dina bokade tider.

Av- och ombokningar

Besökstid

08.00-16-00

Adress

Kanalgatan 48B

Vi vill bli bättre!Tillsammans skapar vi Skellefteås bästa arbetsmiljö

Kommunhälsan arbetar med insatser som är såväl hälsofrämjande, förebyggande som efterhjälpande. Att arbeta främjande innebär att man arbetar systematiskt med sådant som gynnar en god arbetsmiljön. Det finns mycket forskning om vad det kan vara. Vi vill bidra med vår kompetens i att främja och förebygga risker i arbetsmiljön.

Så här går det till

Du bokar en tid direkt på vår hemsida. Där får du välja vilken profession du vill prata med. Där kan du ställa din fråga eller bara få ett bollplankt runt arbetsmiljöfrågor. Om du inte vet vilken profession som bäst kan svara på din fråga så går det att boka tid för "allmänna frågeställningar". Efter denna första kontakt så kan det bli aktuellt med att boka en ytterligare kontakt för en sk uppdragsdialog. Uppdragsdialogen syftar till samsyn om behov, mål, åtgärder, uppföljning och fördelning av ansvar.

Kvalitet

Kommunhälsan är en oberoende part och du ska känna dig trygg med att vi inte har dolda lojaliteter. Vi grundar verksamheten på värderingar som utgår från respekt för såväl uppdragsgivare som dess anställda. Vår ambition är att behandla alla på ett likvärdigt sätt.

Vår ambition är att erbjuda den kompetens som krävs för att genomföra de uppdrag som överenskommits med uppdragsgivaren. Vi tillämpar metoder och tekniker som grundar sig på objektivitet, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kommunhälsan upprätthåller fullständig sekretess på individnivå. Rapporter på grupp och organisationsnivå, anger uppgifter som inte kan härledas till enskilda personer. Rapporter lämnas till beställare.

Medarbetare och kompetens

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskrivs företagshälsovården som en sammanhållen resurs med bred kunskap inom medicin, ergonomi, teknik, beteendevetenskap och arbetsorganisation.

Inom Kommunhälsan finns följande kompetenser: Företagssköterskor, läkare, psykolog, ergonom-fysioterapeuter, organisationskonsulter, arbetsmiljöingenjör, kvalitetskontroller och vårdadministratör.

Senast uppdaterad: 2022-06-23
Publicerad: 2020-06-08