Frågor och svar Kommunhälsan

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar.

Om dödsfallet sker i arbetet – ring 112.
De anhöriga bör vara de som först får informationen. Anhöriga informeras oftast om dödsfallet av polis eller sjukvårdspersonal. Säkerställ att anhöriga fått information.

Om dödsfallet sker utanför arbetet kan informationen nå dig, som chef, från anhöriga eller arbetskamrater till den avlidne.
För stöd till dig som chef, kontakta din Hr-specialist och vid behov Kommunhälsan.

Läs mer om rutinen här Länk till annan webbplats.

Vi kan bidra med hjälp i riskbedömningen, om vederbörande bör vaccineras. För själva vaccineringen hänvisar vi till den Hälsocentral medarbetaren tillhör. Kvittot för besöket lämnas till chef som ska betala för detta.
Läs mer om hälsoundersökning här

Behöver du som chef hjälp med krisstöd pga dödsfall eller hot om våld på arbetsplatsen så kan du få kontakt med oss via knappen "Krisstöd" på vår hemsida. Då skickas ett meddelande till oss och vi hör av oss så snart vi har möjlighet.

Du är skyldig att erbjuda detta vid nyanställning, sedan med sex års intervall. När medarbetaren fyllt 50 år så ska det vara med tre års intervall.

Utredning kring om det finns medicinska orsaker till sömnstörningen samt bedömning av behov/ insättning av medicin görs på Hälsocentralen. Behöver du som chef guidning i hur du ska tänka kring arbetssituationen för den berörde, kan vi träffas vid ett kartläggande samtal

Boka kartläggande samtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på sidan rehabilitering 

Nej, Skellefteå Kommun har ett avtal med optiker för detta. Prata med din chef så får du information om hur du ska gå tillväga.

Ja, vi kan erbjuda stresshantering i grupp, men för att säkerställa att det är en lämplig insats så har vi alltid ett kartläggande samtal först.
Boka kartläggande samtal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När det gäller medicinsk utredning och behandling så ska vederbörande kontakta Hälsocentralen. Kommunhälsan kan inte ta prover för att utreda sjukdom eller skriva remisser till röntgen. Om det trots medicinska insatser kvarstår problem med att klara arbetet, så kan Kommunhälsan hjälpa till med ergonomisk rådgivning.

Läs mer på sidan om ergonomi

Om det finns behov av samtalsstöd utifrån arbetssituationen och du som chef bedömmer att det känns relevant, så har du möjlighet att vända dig direkt till de aktörer som är upphandlade av kommunen för detta. Ta då hjälp av HR att göra beställningen.

Är behovet av samtal utifrån privat belastning, så bör medarbetaren vända sig till Hälsocentralen. För en del kan kyrkan också vara ett alternativ. Alkoholrådgivningen Oden finns också om det handlar om anhöriga med missbruk.

I de fall du och din medarbetare varit till oss på ett kartläggande samtal för att utreda vilken insats som kan vara lämplig i det enskilda ärendet och där vi kommit fram till att samtalsstöd skulle vara lämpligt , då ordnar vi det. Men då blir det också via upphandlat konsult. Orsaken till behovet ska vara arbetsrelaterat. Använd vår e-tjänst, Boka kartläggande samtal med Kommunhälsan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behöver medarbetaren stöd utifrån en akut och traumatisk händelse ex dödsfall på arbetet eller hot om våld, bistår vi skyndsamt. Kontakta oss här: Brådskande ärende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När det gäller enskilda medarbetares upplevelse av hörselproblem så hänvisar vi i första hand till Hälsocentralen.

Detta för att utesluta att det kan röra sig om en öronsjukdom eller åldersmässig sänkning som kräver remiss till öronklinik.

Om din medarbetare varit utsatt för någon incident på arbetet ex fått ett skrik rakt i örat , kan medarbetaren få komma till oss för att undersöka om det blivit någon skada.

Lärare som undervisar i Trä- och metallslöjd, Idrott samt Musik bör erbjudas hörselundersökning i förebyggande syfte.

När hörselskada eller nedsättning konstaterats på Kommunhälsan har medarbetaren möjlighet att få återkomma till oss för att kontrollera ev. försämring.

Kommunhälsans uppdrag är att utföra hörselkontroller utifrån arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete, i de fall det framkommer risker som kan leda till bullerskada eller besvär som kan relateras till arbetsplatsens ljudmiljö. Kommunhälsan kan göra hörseltest på gruppen för att ge en samlad bild med förslag på lämpliga åtgärder.

Vi erbjuder HLR utbildningar några gånger per termin. Då kan du som chef anmäla max två medarbetare från varje arbetsplats till varje utbildningstillfälle. Vi försöker få spridning av kunnandet till så många arbetsplatser som möjligt. Vi utbildar inte i HLR för barn, då det inte ligger inom vårt uppdrag.

Vi tar ut en deltagaravgift per person som täcker förbrukningsmaterial samt fikat under utbildningen.

Önskar du en utbildning för hela arbetsgruppen vid ett och samma tillfälle? Boka i så fall en tid tid för dialog kring detta med våra företagssköterskor.

Boka tid Länk till annan webbplats.

På Kommunhälsans hemsida klickar du på rubriken "Av- och ombokningar". Du fyller i formuläret och skickar in det.

Tider som är bokade via vår E-tjänst avbokas via länk i bekräftelsemail eller via "Mina Sidor". Länk till "Mina sidor" finns under rubriken "Av- och ombokningar" på hemsidan.

På Kommunhälsans hemsida klickar du på knappen som heter "Alkohol- och drogtestning", fyller i uppgifterna och skickar in. Vi kontaktar dig så fort vi har möjlighet.

Via vår hemsida kan du boka tid för att bli uppringd eller skicka meddelande till vår funktionsbrevlåda.

Är du chef eller HR kan du boka vissa tjänster via e-tjänsterna på vår hemsida.

Har du ett rehabavtal och behöver intyg från första sjukdag går du in på vår hemsida och klickar på rubriken "Av- och ombokningar" så blir du kontaktad.

Senast uppdaterad: 2022-04-21
Publicerad: 2020-06-08