Logotyp

Personalparkering

Tillstånden för Skellefteå kommuns personalparkeringar är digitala. Här finns information om hur du köper ett parkeringstillstånd, vilka avgifter det är samt vilka tidsperioder och områden du kan välja mellan.

I e-tjänsten för personalparkering kan du själv kan köpa biljetter, både via kortbetalning eller löneavdrag beroende på biljett.

Vikarier och praktikanter i Skellefteå kommuns verksamheter (utan sex-eller sjuställig användarkod) kan kontakta Internservice för mer information.

Den nya e-tjänsten ersätter SkePark för köp av personalparkeringsbiljetter för dig som jobbar på Skellefteå kommun. I e-tjänsten kan du köpa dygns-, månads-, halvårs- och årsbiljetter enkelt, utan att skapa någon användare eller ladda ner en app.

Vill du kontrollera hur länge din biljett gäller?

I det bekräftelse meddelande du får (e-post/sms) varje gång du köpt en ny biljett eller bytt bil finns en länk till MIna sidor. På Mina sidor kan du kontrollera hur länge din biljett gäller eller vilken bil du för tillfället har registerad på biljetten.

Du kan också logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. (sjalvservice.skelleftea.se) för att kontrollera biljettens giltighet. På Mina sidor kan du också ändra dina kontaktuppgifter, exempelvis ditt telefonnummer.

Du kan också skapa en genväg i din smartphone. Se fliken "Skapa bokmärkesapplikation till personalparkering/byta bil", längre ned på den här sidan för information om hur du gör.

Det finns två avgiftsnivåer, ett för ytterområden (PP3) och ett för centrala Skellefteå (PP1 centrum väst, PP2 centrum öst).

På grund av personalomflyttningar och ombyggnationer kommer det under år 2024 vara möjligt att med parkeringstillstånd PP1 (centrum väst) och PP2 (centrum öst) parkera på båda områdena. När du köper biljett väljer du det område du vanligen parkerar i. Båda tillstånden tillåter parkering i PP3 (ytterområden).

Avgifter personalparkering ytterområden (PP3)

Ytterområden

Pris

Månad, 30 dagar

355 kr

Halvår, januari -juni

1140 kr

Halvår, juli- december

1140 kr

Helår, 365 dagar

2280 kr

Dygnsparkering, 24 h (välj starttid vid köpet)

60 kr/dygn

Avgifter personalparkering centrala Skellefteå (PP1, PP2)

Centrala Skellefteå

Pris

Månad, 30 dagar

455 kr

Halvår, januari-juni

1865 kr

Halvår, juli-december

1865 kr

Helår, 365 dagar

3730 kr


Detta behövs för att kunna köpa personalparkeringsbiljett i e-tjänsten

För att köpa en biljett i e-tjänsten behöver du ha en visstids- eller tillsvidareanställning på Skellefteå kommun. E-tjänsten använder BankID som identifikation för din beställning. Det finns inget BankID för arbete, utan du använder samma BankID som du använder privat. Om du inte har BankID kan Internservice hjälpa dig att köpa personalparkering, både i receptionen och via telefonsamtal.

Köp personalparkering via dator eller telefon Personalparkeringsbiljett köps i e-tjänsten ”Köpa personalparkering”. 1. Öppna https://sjalvservice.skelleftea.se/parkering Länk till annan webbplats.

2. Klicka på ”Starta e-tjänsten”

3. Logga in med BankID

4. Ange de uppgifter som efterfrågas i tjänsten. Du kommer att registrera personuppgifter, fordon och betalsätt.

5. Klicka på ”Skicka in”.

När din parkeringsbiljett registrerats skickas en bekräftelse till dig. Du kan se ditt ärende på Mina Sidor, där du loggar in med ditt BankID.

Betalning

Biljetten kan betalas med löneavdrag eller med direktbetalning med bankkort. Korttidsparkering kan endast köpas med direktbetalning. Vid direktbetalning, följ instruktionerna på webbsidan.

Ändra fordon för din personalparkering

För att ändra fordon för din personalparkeringsbiljett används e-tjänsten ”Byta bil personalparkering”.

1. Öppna https://sjalvservice.skelleftea.se/bytareggnummer Länk till annan webbplats.

2. Ange dina personuppgifter, vilken biljett som ska gälla ett annat fordon och det nya registreringsnumret.

3. Klicka på ”Skicka in”.

När det nya fordonet har registrerats skickas en bekräftelse till dig.

Det finns 3 områden för personalparkering (PP1-PP3). Här kan du se vilka parkeringsplatser som ingår i varje område.

På grund av personalomflyttningar och ombyggnationer kommer det under år 2024 vara möjligt att med parkeringstillstånd PP1 (centrum väst) och PP2 (centrum öst) parkera på båda områdena. När du köper biljett väljer du det område du vanligen parkerar i. Båda tillstånden tillåter parkering i PP3 (ytterområden).

I kartan längst ner ser du vilka parkeringar som hör till vilka områden.

Centrala Skellefteå (PP1 och PP2)

I centrala Skellefteå är avgiften högre än i övriga kommunen.

PP1 Centrum väst
Nordlandergatan 17, Baldergymnasiet, Västerbottensteatern och Nordanåområdet.

PP2 Centrum öst
Norra Järnvägsgatan (väster om gångtunneln och längst österut, se också skyltning "Förhyrda platser"), Norra Järnvägsgatan/Lasarettsvägen (se skyltning "Förhyrda platser"), Södra Järnvägsgatan 60, Skeppargatan 16 och fd. Kanalskolan.

Övriga kommunen (PP3)

Norra Skellefteå kommun
Idrottens hus, Kulturskolan, Norrvalla idrottsplats, Norrhammarskolan, Skellefteå Kraft Arena, Maskinvägen 14, Morellstigen, Kantgatan, Eriksbergsvägen 1-3, förskolorna Norrbacka, Lekaren och Klockaren, Kåge, Ersmark, Kusmark, Frostkåge, Drängsmark, Ostvik och Byske.

Södra Skellefteå kommun
Sunnanå, Sörböle, Anderstorp, Södra Tuvan, Gummark, Bureå, Hjoggböle, Sjöbotten, Lövånger, Burträsk, Skråmträsk och Bygdsiljum.

Östra Skellefteå kommun
Älvsbacka förskola, Morön, Morö backe, Räddningstjänsten, Hedensbyn, Bergsbyn, Ursviken, Skelleftehamn, Stackgrönnan och Örviken.

Västra Skellefteå kommun
Sjungande dalen, Prästbordet, Brännan, Klutmark, Medle, Myckle, Mobacken, Medlefors, Klintforsen, Jörn och Boliden.

Öppna kartan i fullskärmsläge Länk till annan webbplats.

 • Köp kan inte ångras, ingen återbetalning görs.
 • Parkering sker på förhyrda platser inom det område biljetten är köpt för.
 • Parkeringen sker i mån av plats enligt rullande parkering.
 • Biljetten gäller inte under skärmtak eller i garage.
 • En anställd får bara ha en biljett/abonnemang.
 • Parkeringen får bara användas för det fordon som används till och från arbetet.
 • Det är inte tillåtet att använda sin biljett för långtidsuppställning av andra fordon.

Villkoren beskriver hur erbjudandet av personalparkering ser ut för Skellefteå kommuns anställda samt övriga användare av kommunens förhyrda parkeringsplatser. Villkoren är beslutade av samhällsbyggnadsnämnden.

Du kan läsa de fullständiga villkoren längre ned på sidan.

Vill du snabbt och enkelt komma åt e-tjänsterna i din mobil? Skapa en bokmärkesapplikation till din hemskärm. Genomgörandet kan se olika ut beroende på vilken telefon du har och vilken webbläsare du använder.

Så här gör du som har en Android-telefon

 1. Använd din webbläsare i telefonen för att gå till e-tjänsten.
 2. Klicka på menysymbolen för att få fram ännu en meny.
 3. Välj Lägg till sida på, för en att sedan välja hemskärmen. Bokmärket kommer hamna som en ikon på telefonens hemskärm. Den kommer att se ut som en app och du kan flytta den till den plats du önskar.
Guide för bokmärke android

Så här gör du som har en iPhone

 1. Använd din webbläsare i telefonen för att gå till e-tjänsten.
 2. Längst ner finns en ikon som liknar en rektangel med en pil som pekar uppåt. Klicka på symbolen.
 3. Du kommer få upp en ny ruta. Välj Lägg till på hemskärmen. Bokmärket kommer hamna som en ikon på telefonens hemskärm. Den kommer se ut som en app och du kan flytta den till den plats du önskar.
Guide för bokmärke iphone

Internservice guida dig att köpa personalparkering, genomföra ett köp av personalparkering med löneavdrag (gäller bara halvårs och helårsbiljetter), byta registreringsnummer på en aktiv biljett.

Du kan ringa, mejla eller besöka Internservice i Stadshuset.

Villkoren beskriver hur erbjudandet av personalparkering ser ut för Skellefteå kommuns anställda samt övriga användare av kommunens förhyrda parkeringsplatser.

Ta del av fullständiga villkoren här nedan.

Tillgång och fördelning av platser

All personalparkering sker i mån av plats enligt rullande parkering. Det finns inga fasta platser. Personalparkering erbjuds inte under skärmtak eller i garage.

Vid fördelning av platser och eventuell platsbrist prioriteras i första hand Skellefteå kommuns fordon/tjänstebilar, och i andra hand personalparkering.

Parkeringar kan finnas på flera platser inom det köpta området. Det finns ingen garanti att det finns parkering i omedelbar närhet av arbetsplatsen.

Villkor för anställdas parkering

En anställd får bara ha en biljett/abonnemang och parkeringen får bara användas för det fordon som används till och från arbetet. Det är inte tillåtet att använda sin biljett/abonnemang för långtidsuppställning av andra fordon. Vid överträdelse kan abonnemanget komma att avslutas utan återbetalning.

Det parkerade fordonet ska vara kopplat till den anställdes giltiga biljett/abonnemang men kan flyttas till det fordon som används för dagen.

Köp kan inte ångras, ingen återbetalning görs utan parkeringen gäller för den period som är betalad för.

Ingen återbetalning sker om anställningen avslutas innan biljett/abonnemang har slutat gälla. Parkeringsplatsen kan däremot användas för den betala perioden.

Vid särskilda skäl kan parkeringsverksamheten avgöra om återbetalning kan ske.

Abonnemang/biljetter

Aktuella priser och abonnemangslängder finns på sjalvservice.skelleftea.se/personalparkering och på intranätet.

Det är ingen prisskillnad på biljett/abonnemang beroende på anställningsgrad (heltid/deltid).

Avgifterna är satta med hänsyn till skatteförfarandelagen och inkomstskattelagen som bestämmer att parkeringsförmånen ska värderas till det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat sig tjänsten. Centrala Skellefteå har därför en dyrare avgift än övriga Skellefteå kommun.

Övriga användare

Region Västerbotten får köpa personalparkering där kommunen och regionen driver verksamhet i samma byggnad och kommunen eller dess bolag är hyresvärd.

Anställda vid Skellefteå museum, Skellefteå buss, Västerbottens teatern, Folkrörelsearkivet och Skellefteå Science City får köpa personalparkering från kommunen.

Om parkeringsverksamheten godkänner att externa (icke kommunanställda/företag) får parkera på kommunens personalparkering gäller samma förutsättningar som för anställda i kommunen. Extern uthyrning regleras med avtal.

Parkeringsverksamheten har möjlighet att hyra in fler parkeringsplatser vid behov för kommunens räkning.

Parkeringsverksamheten får justera abonnemangslängder med delgivning till samhällsbyggnadsnämnden om vilka förändringar som görs.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2024-02-28
Publicerad: 2020-05-28