Personalparkering

Tillstånden för Skellefteå kommuns personalparkeringar är digitala. Här finns information om hur du köper ett parkeringstillstånd, vilka avgifter det är samt vilka tidsperioder och områden du kan välja mellan.

I e-tjänsten för personalparkering kan du själv kan köpa biljetter, både via kortbetalning eller löneavdrag beroende på biljett.

Vikarier och praktikanter i Skellefteå kommuns verksamheter (utan sex-eller sjuställig användarkod) kan kontakta Internservice för mer information.

Den nya e-tjänsten ersätter SkePark för köp av personalparkeringsbiljetter för dig som jobbar på Skellefteå kommun. I e-tjänsten kan du köpa dygns-, månads-, halvårs- och årsbiljetter enkelt, utan att skapa någon användare eller ladda ner en app.

Vill du kontrollera hur länge din biljett gäller? I bekräftelsemeddelandet, som du fick när du köpte biljett, finns en länk du kan använda.

Du kan också logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. (sjalvservice.skelleftea.se) för att kontrollera biljettens giltighet. På Mina sidor kan du också ändra dina kontaktuppgifter, exempelvis ditt telefonnummer.

Det finns två avgiftsnivåer, ett för ytterområden (PP3) och ett för centrala Skellefteå (PP1, PP2).

På grund av de stora personalomflyttningarna i centrala Skellefteå kommer det vara möjligt att med parkeringstillstånden PP1 och PP2 parkera på alla personalparkeringar i centrala Skellefteå. Har du tillstånd i PP2 så kan du stå på PP2 och PP1 och tvärt om. Det gäller under 2021 och 2022.

Har du något av dessa tillstånd kan du även som tidigare även parkera i PP3.

Avgifter personalparkering ytterområden (PP3)

Ytterområden

Pris

Månad, 30 dagar

355 kr

Halvår, januari -juni

1140 kr

Halvår, juli- december

1140 kr

Helår, 365 dagar

2280 kr

Dygnsparkering, 24 h (välj starttid vid köpet)

60 kr/dygn

Avgifter personalparkering centrala Skellefteå (PP1, PP2)

Centrala Skellefteå

Pris

Månad, 30 dagar

455 kr

Halvår, januari-juni

1865 kr

Halvår, juli-december

1865 kr

Helår, 365 dagar

3730 kr


Detta behövs för att kunna köpa personalparkeringsbiljett i e-tjänsten

För att köpa en biljett i e-tjänsten behöver du ha en visstids- eller tillsvidareanställning på Skellefteå kommun. E-tjänsten använder BankID som identifikation för din beställning. Det finns inget BankID för arbete, utan du använder samma BankID som du använder privat. Om du inte har BankID kan Internservice hjälpa dig att köpa personalparkering, både i receptionen och via telefonsamtal.

Köp personalparkering via dator eller telefon Personalparkeringsbiljett köps i e-tjänsten ”Köpa personalparkering”. 1. Öppna https://sjalvservice.skelleftea.se/parkering Länk till annan webbplats.

2. Klicka på ”Starta e-tjänsten”

3. Logga in med BankID

4. Ange de uppgifter som efterfrågas i tjänsten. Du kommer att registrera personuppgifter, fordon och betalsätt.

5. Klicka på ”Skicka in”.

När din parkeringsbiljett registrerats skickas en bekräftelse till dig. Du kan se ditt ärende på Mina Sidor, där du loggar in med ditt BankID.

Betalning

Biljetten kan betalas med löneavdrag eller med direktbetalning med bankkort. Korttidsparkering kan endast köpas med direktbetalning. Vid direktbetalning, följ instruktionerna på webbsidan.

Ändra fordon för din personalparkering

För att ändra fordon för din personalparkeringsbiljett används e-tjänsten ”Ändra registreringsnummer på personalparkeringsbiljett”.

1. Öppna https://sjalvservice.skelleftea.se/bytareggnummer Länk till annan webbplats.

2. Ange dina personuppgifter, vilken biljett som ska gälla ett annat fordon och det nya registreringsnumret.

3. Klicka på ”Skicka in”.

När det nya fordonet har registrerats skickas en bekräftelse till dig.

Det finns 3 områden för personalparkering (PP1-PP3). Här kan du se vilka parkeringsplatser som ingår i varje område.

På grund av personalomflyttningarna i centrala Skellefteå kommer det vara möjligt att med parkeringstillstånden PP1 och PP2 parkera på både PP1 och PP2 personalparkeringar i centrala Skellefteå. Har du något av dessa tillstånd kan du även som tidigare även parkera i PP3. det gäller under hela 2021 och 2022. När du köper biljett väljer du den zon som du vanligen parkeringar i.

I kartan längst ner ser du vilka parkeringar som hör till vilka områden.

Centrala Skellefteå (PP1 och PP2)

I centrala Skellefteå är avgiften högre än i övriga kommunen.

PP1 Centrum väst
Nordlandergatan 17, Baldergymnasiet, Västerbottensteatern och Nordanåområdet.

PP2 Centrum öst
Norra Järnvägsgatan (väster om gångtunneln och längst österut, se också skyltning "Förhyrda platser"), Norra Järnvägsgatan/Lasarettsvägen (se skyltning "Förhyrda platser"), Södra Järnvägsgatan 60, Skeppargatan 16 och Kanalskolan.

Övriga kommunen (PP3)

Norra Skellefteå kommun
Idrottens hus, Kulturskolan, Norrvalla idrottsplats, Norrhammarskolan, Skellefteå Kraft Arena, Maskinvägen 14, Morellstigen, Kantgatan, Eriksbergsvägen 1-3, förskolorna Norrbacka, Lekaren och Klockaren, Kåge, Ersmark, Kusmark, Frostkåge, Drängsmark, Ostvik och Byske.

Södra Skellefteå kommun
Sunnanå, Sörböle, Anderstorp, Södra Tuvan, Gummark, Bureå, Hjoggböle, Sjöbotten, Lövånger, Burträsk, Skråmträsk och Bygdsiljum.

Östra Skellefteå kommun
Älvsbacka förskola, Morön, Morö backe, Räddningstjänsten, Hedensbyn, Bergsbyn, Ursviken, Skelleftehamn, Stackgrönnan och Örviken.

Västra Skellefteå kommun
Sjungande dalen, Prästbordet, Brännan, Klutmark, Medle, Myckle, Mobacken, Medlefors, Klintforsen, Jörn och Boliden.

Öppna kartan i fullskärmsläge Länk till annan webbplats.

 • Köp kan inte ångras efter att det är genomfört, ingen återbetalning görs.
 • Parkeringen gäller alltid för hela perioden du har betalat för.
 • Vid en avslutad anställning så sker ingen återbetalning. Du kan fortfarande nyttja parkeringen hela perioden.
 • Biljetten är endast giltig i det valda området på kommunens reserverade personalparkeringsplatser.
 • Biljetten gäller inte i garage eller under skärmtak.

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att administrera och övervaka samtliga personalparkeringar, inklusive kommunala p-hus eller motsvarande som används av kommunens tjänstebilar. Det är parkeringsverksamheten utför uppdraget. Personalparkering är en förmån, vilket innebär att den som vill använda personalparkeringar får godta de hanteringsregler som finns.

Du kan läsa alla våra hanteringsregler längre ner på sidan.

Vill du snabbt och enkelt komma åt e-tjänsterna i din mobil? Skapa en bokmärkesapplikation till din hemskärm. Genomgörandet kan se olika ut beroende på vilken telefon du har och vilken webbläsare du använder.

Så här gör du som har en Android-telefon

 1. Använd din webbläsare i telefonen för att gå till e-tjänsten.
 2. Klicka på menysymbolen för att få fram ännu en meny.
 3. Välj Lägg till sida på, för en att sedan välja hemskärmen. Bokmärket kommer hamna som en ikon på telefonens hemskärm. Den kommer att se ut som en app och du kan flytta den till den plats du önskar.
Guide för bokmärke android

Så här gör du som har en iPhone

 1. Använd din webbläsare i telefonen för att gå till e-tjänsten.
 2. Längst ner finns en ikon som liknar en rektangel med en pil som pekar uppåt. Klicka på symbolen.
 3. Du kommer få upp en ny ruta. Välj Lägg till på hemskärmen. Bokmärket kommer hamna som en ikon på telefonens hemskärm. Den kommer se ut som en app och du kan flytta den till den plats du önskar.
Guide för bokmärke iphone

Internservice svarar på frågor och funderingar om personalparkering. Du kan ringa, mejla eller besöka Internservice i Stadshuset.

Personalparkering är en förmån, vilket innebär att den som vill använda personalparkeringar får godta de hanteringsregler som finns.

Nyttjande av personalparkering

Samtliga personalparkeringar administreras av parkeringsverksamheten. Samtliga, vilket inkluderar tjänstebilar, som parkerar på personalparkeringsplatser ska ha giltigt
tillstånd. Personalparkeringarna är skyltade ”förhyrda platser Skellefteå kommun”.

Övervakning - felparkering

Parkeringsövervakning sker via parkeringsverksamheten. P-vakterna övervakar med handdatorer och kontrollerar att fordonets registreringsnummer har giltigt personalabonnemang. Det betyder att den som köpt personalabonnemang ansvarar för att ha köpt abonnemang från den första dagen parkeringen nyttjas och för att ha kopplat abonnemanget till det fordon som för dagen används. Bil utan giltigt abonnemang betraktas som felparkerad och det gäller även tjänstebilar. Parkering får endast ske inom markerade platser och enlig uppsatta skyltar.

Fördelning av platser

I första hand fördelas p-platser till tjänstebilar och i andra hand till kommunanställda. Den anställde kan själv välja i vilket område hen vill köpa personalabonnemang. Det går bara att köpa ett abonnemang per anställd. Det finns ingen garanterad plats för den anställde på arbetsplatsens närmaste parkering, utan p-platsen finns inom ett större område.

Rullande parkering tillämpas

För p-platserna tillämpas rullande parkering, med undantag för tjänstebilar, som kan beställa fast plats via parkeringsverksamheten. Hur hög beläggning varje personalparkeringsområde ska ha bestämmer parkeringsverksamheten.

Vilka kan köpa personalparkering

Personer som får lön från Skellefteå kommun får automatiskt ett användarnamn. Det användarnamnet används för att köpa ett personalabonnemang för parkering. Vikarier och praktikanter i Skellefteå kommun köper personalparkering med kod. Personen eller dennes chef kontaktar Internservice för att få kod.

Skellefteå museum och Västerbottensteatern hyr med samma regler som kommunanställda men köper abonnemang via en särskild kod då de inte har ett användarnamn.

Region Västerbottens hälsocentraler hyr med samma regler som kommunanställda om lokal delas.

Avgifter och abonnemangstyper

Avgift betalas i förskott i samband med köp av personalabonnemanget. Endast ett abonnemang får köpas per person. Om flera fordon används måste abonnemanget
flyttas till det fordon som används för dagen.
Abonnemanget går inte att säga upp och det kan inte göras några återbetalningar. Istället rekommenderas att välja den abonnemangslängd som passar bäst. De abonnemangslängder som finns att välja på är 30 dagar, halvår (januari-juni, juli-december) och 365 dagar. Det är ingen prisskillnad för abonnemanget om man jobbar hel eller deltid eftersom det är abonnemanget, som får användas på heltid, som köps.

Abonnemanget löper olika länge beroende på vilket inköpsdatum som väljs. Vilka abonnemangslängder som ska finnas tillgängliga bestäms av parkeringsverksamheten.

Avgiften sätts med hänsyn till skatteförfarandelagen och inkomstskattelagen som bestämmer att parkeringsförmånen ska värderas till det pris som den skatteskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat sig tjänsten. Centrala Skellefteå har
därför en dyrare avgift än resten av Skellefteå kommun.

Personalabonnemanget köps i e-tjänsten på webben via kundportalen. Den som köper abonnemanget betalar hela abonnemangsperioden på en gång. Betalning sker med kort eller via löneavdrag. Uppsägning eller återbetalning är inte möjligt utan abonnemanget löper den köpta perioden.

Abonnemanget gäller för ett fordon åt gången, men det går att växla mellan olika fordon. Att byta till ett annat fordon görs i e-tjänst byta bil som man når via webben.

Parkering för tjänstebilar

Alla kommunbilar/tjänstebilar som ska parkera på någon av Skellefteå kommuns parkeringar ska ha giltigt abonnemang. För att få ett giltigt tillstånd måste chef kontakta parkeringsverksamheten. Det gäller även för privata bilar som endast körs i tjänst.

Bilavtal

Anställd med bilavtal, eller i övriga fall där arbetsgivare betalar anställds parkering, köper abonnemang som vanligt och tar upp som utlägg i självservice, eller vidarebefordrar faktura till sin chef. Chef ansvarar för att lämna över uppgifterna till Lönecenter.

Parkeringshus

I parkeringshus finns inga personalparkeringar för kommunanställda utan parkeringsplats köps på samma sätt som för allmänheten. Tjänstebilar köper abonnemang till parkeringshus via
parkeringsverksamheten.

Övriga nyttjare av personalparkering

Om parkeringsverksamheten godkänner att icke kommunanställd får parkera på kommunens personalparkering gäller samma regler som för anställda i kommunen. Det ska då alltid regleras med ett avtal.

Senast uppdaterad: 2021-10-22
Publicerad: 2020-05-28
Till toppen