Logotyp
Planner

Teams

Teams är ett verktyg för samarbete och kommunikation. I Teams kan du enkelt hålla reda på kommunikation, filer, anteckningar, planering och allt annat digitalt innehåll som du eller gruppen behöver.

Med Teams får vi ett verktyg som är bättre än e-post för intern kommunikation och enklare än SharePoint för att samarbeta. I Teams skapar vi grupper (team) utifrån behov i organisationen.

För att få en grundläggande förståelse för Teams genomför först steg 6 i uppstartsguiden.

Ett team innehåller kanaler och det är i kanalerna som själva arbetet sker. Kanalerna används för att dela upp ett team i olika ämnesområden eller grupper.

Alla i ett team kan se alla kanalerna men genom att styra konversationen till de olika kanalerna kan ni hålla isär olika ämnesområden.

Ofta kan en ny kanal vara ett bättre alternativ än ett nytt team men på samma sätt som att det kan bli rörigt med många teams kan det bli rörigt med många kanaler.

Alla teams har en kanal som heter Allmänt, övriga kanaler skapar ägaren av teamet.

Chatten kan användas för mer informell och direkt kommunikation. Det som skrivs i kanalerna bör hållas till sådant som rör alla och som är mer statisk information som ni vill kunna återgå till.

Chattar kan vara mellan två personer eller mellan grupper. Gruppchattar kan namnges vilket kan vara praktiskt för att hålla ordning på vad som diskuteras var. Det går att lägga och ta bort deltagare i en pågående chatt.

Det är lätt att mycket av den dagliga kommunikationen sker i chattar. Eftersom endast de som är med i chatten kan läsa innehållet är det därför att föredra att kommunikation sker i kanaler, då blir informationen mer transparent.

Du kan även starta en chatt med en eller flera externa kontakter genom att skriva in personens e-postadress. Här (YouTube) finns en instruktion hur du gör för att chatta med externa. Länk till annan webbplats.

Du kan enkelt starta videomöten i både kanaler och chattar men en eller flera deltagare. Funktioner som skärmdelning och inspelning finns inbyggt.

Här hittar du en instruktion för att presentera i ett teamsmöte.

Vill du lära dig mer om möten och samtal i Teams?

För att hålla ordning på kommunens information finns en beslutad gemensam struktur för vilka team som får skapas. I grunden finns det fyra kategorier av team. Kategorierna utgår från vilken information som ska hanteras i teamet, hur länge teamet ska finnas och vilka medlemmar som tillåts.

Teamslogo K

Processteam (K-)

Processteamen är den viktigaste kategorin eftersom det är där information kopplad till verksamheten ska sparas.

Ordet process kan ha olika betydelser och syftar här på de olika uppdrag som kommunen ska utföra.

Processteamen är uppbyggda enligt en nationell struktur som heter ArkivKlassa. Genom att använda ArkivKlassa lagras informationen på ett sätt som inte påverkas av omorganisationen i kommunen. Det är ett mer långsiktigt hållbart system än att som tidigare lagra information med utgångspunkt i vilken organisatorisk del av kommunen vi tillhör.

Genom processteamen kan vi samla all informationen om en viss process och göra den tillgänglig för alla i kommunen. Det innebär till exempel att två personer som jobbar med samma sak men på olika förvaltningar kan få tillgång till samma information och kommunicera med varandra.

Processteamen kommer också att vara kopplade till kommande dokumenthanteringssystemet som kommer möjliggöra att det blir enklare att hitta information och att kommunen kan automatisera gallring och arkivering av information.

 • Medlemmarna arbetar i samma kommunala process. I processteamen finns information kopplat till det värdeskapande arbetet.
 • Information som finns i öppna kanaler i processteam är möjlig att hitta och läsa för alla i kommunen men bara de som är medlemmar i teamet kan redigera informationen.
 • Dokument som rör verksamheten, processen, det vi arbetar med i dag. Här ska större delen av din information ligga och dessa ersätter i stor utsträckning H: och G:. Alla processteam finns listade på Insidan under Team, i menyn högst upp i högra hörnet.​
 • Gäster från andra myndigheter eller annan organisation tillåts inte.
 • Teamet har ingen bestämd livslängd.
 • Ingen äger ett processteam men strukturen över vilka team som finns ägs av KLK och förvaltas av IT och verksamhetsutveckling.
 • Processteam har en mörkblå ikon med ett vitt K.
Teamslogo O

Organisationsteam (O-)

Ett organisationsteam används för den information som behövs för samordning av gruppen, avdelningen eller förvaltningens arbete. Den vanligaste användningen för organisationsteam är Arbetsplatsträffar.

I organisationsteam får inte information som hör hemma i processteam lagras.

 • Medlemmarna tillhör samma organisatoriska grupp, till exempel en avdelning.
 • Information som finns i Organisationsteam är bara tillgänglig för medlemmar i teamet.
 • Exempelvis grupp eller avdelningsteam för arbetsplatsträffar, med information och material från exempelvis APT, veckouppdateringar och andra trevligheter.
 • Gäster från andra myndigheter eller annan organisation tillåts inte.
 • Teamet har ingen bestämd livslängd.
 • Ägare av organisationsteam och vilka team som ska finnas bestäms av respektive förvaltning.
Teamslogo S

Samarbetsteam (S-)

Samarbetsteam kan ses som en blandning mellan organisationsteam och projektteam. Teamen har ingen bestämd livslängd men är inte kopplade till en särskild organisation. Teamen används när det inte finns en process och det är därför viktigt att först fundera om den information som ska behandlas i teamet istället ska ligga i ett processteam.

 • Medlemmarna tillhör olika organisatoriska grupper men samarbetar kring ett ämne som inte finns i en process i ett processteam.
 • Information som finns i Samarbetsteam kan vara tillgänglig för alla eller bara för medlemmar i teamet.
 • Gäster från andra myndigheter eller annan organisation tillåts.
 • Teamet har ingen bestämd livslängd.
 • Exempelvis bestående team för samarbete som består över en längre period. För samarbete över organisationsgränser, exempelvis Alla i Hjorten.
Teamslogo P

Projektteam (P-)

Projektteam används till tidsbegränsade projekt och utredningar. När teamet avslutas ska informationen arkiveras enligt gällande regler eller flyttas till rätt processteam.

 • Medlemmarna samverkar kring ett projekt och kan tillhöra olika organisatoriska grupper.
 • Information som finns i Projektteam kan vara tillgänglig för alla eller bara för medlemmar i teamet.
 • Material så som mallar, bilder, filmer, dokument etc. för det angivna projektet. ​
 • Gäster från andra myndigheter eller annan organisation tillåts.
 • Teamet finns under projektets livslängd.
 • Exempelvis tidsbegränsade team som projekt, kortare uppdrag och utredningar.

Varje team kan ha flera kanaler för att särskilja olika delområden. Kanaler skapar struktur och avgränsningar samtidigt som allt arbete blir transparent för hela teamet. Utöver det finns det möjlighet att skapa chattar eller videosamtal med enskilda individer eller grupper inom hela organisationen via Teams. Teams kan ses som ett nav i M365 som det går att koppla andra applikationer till.

Ingen individ är ägare av filerna i ett team vilket gör det mycket enkelt att lägga till eller ta bort medlemmar utan att det påverkar det material som finns i teamet.

Det är möjligt att flytta filer mellan kanaler och team men med en genomtänkt struktur redan från början kan ni slippa administrativt arbete med att flytta information. Uppmärksamma att konversationer i kanaler går inte att flytta.

En av fördelarna med Teams är att det ger transparens i organisationen och med rätt inställningar kan alla medlemmar själva styra så att de bara nås av den information som de själva vill ha. Just transparensen kan samtidigt vara en anledning till att skapa nya team eftersom det är det enda sättet att begränsa vilka som har tillgång till informationen.

Enligt beslut i kommunstyrelsen ska den information som vi i Skellefteå kommun arbetar med vara öppen för alla. Beslutet påverkar även hur vi arbetar med Teams. Som utgångspunkt ska information i ett team vara sökbar och möjlig att läsa för alla i kommunen. För att redigera information eller delta i konversationer i ett team måste man vara medlem i teamet.

Det finns möjlighet att beställa team som inte är sökbara för andra än teamets medlemmar om det finns särskilda behov.

Hur beställs ett nytt team?

Anställda som har tillgång till en app som heter Beställ team kan på egen hand beställa ett nytt team.

Anställda som inte har tillgång till appen kontaktar Helpdesk som hänvisar till personer på förvaltningen som har behörighet att beställa team.

Appen Beställ team

Appen Beställ team används för att beställa nya team. Appen är tillgänglig i verktyget Power Apps för de användare som förvaltningarna valt att ge behörighet.

Vid beställning av ett team skickas en fråga om godkännande till beställarens chef.

Gå med i ett team via dator

Börja med att öppna Microsoft Teams.

 1. Klicka på Team i vänstra menyn.
 2. Klicka på Gå med i eller skapa ett team.
 3. Skriv in teamkoden till teamet.
  Teamkoder hittar du under ikonen Teams uppe i högra hörnet här på insidan.
 4. Klicka på Anslut till teamet.
Gå med i team i Microsoft Teams på datorn


Gå med i ett team via mobil

 1. Klicka på Team längst ned i menyn.
 2. Klicka på tre prickar längst upp i högra hörnet.
 3. Klicka på # Anslut till ett team med en kod
 4. Skriv in teamkoden till teamet.
  Teamkoder hittar du under ikonen Teams uppe i högra hörnet här på insidan.
 5. Klicka på Anslut.
Gå med i team i Microsoft Teams på mobilen

Gå med i ett team som gäst hos oss

I exempelvis Projekt (P-) och Samarbetsteam (S-) kan vi bjuda in gäster. De kan inte använda den installerade Teams-appen utan gästen måste använda teams via webbläsaren. Nedan finns en PDF som kan ses av alla.

Hur du kommer åt Teams

De rekommenderade sättet att arbeta med Teams är via appen.

Fler funktioner i Teams

Du kan göra så att mappar från ett team visas i din OneDrive-mapp. I den här instruktionen visar vi hur du kan skapa en genväg till filer från en kanal i ett team till OneDrive, under Mina filer.

Instruktion

Börja med att öppna Teams-appen eller gå in i Teams via M365 (microsoft365.com Länk till annan webbplats.).

1. Gå till det team som du vill synkronisera filer från.

2. Klicka på den kanal du vill synkronisera.

3. I flikmenyn klickar du på fliken Filer.

4. Klicka på Lägga till genväg i OneDrive.

Klicka i flikmenyn på öppna i sharepoint


6. Gå till OneDrive för att se din genväg under Mina filer.

7. Mappen får en länksymbol (🔗) i ena hörnet för att visa att det är en genväg.

Du kan nu, i din OneDrive, se filer från ett team som även andra har tillgång till.

Se din genväg i OneDrive


8. Vill du jobba med Teams-filer i din arbetsdator kan du synkronisera OneDrive-mappen genom att klicka på Synkronisera.

9. Mappen får samma namn som kanalen, i OneDrive i webbläsaren under delning ser du vem som är ägare. I OneDrive i utforskaren i datorn visas inte ägare.

Jobba offline med filerna

Man kan även jobba offline med filerna i en arbetsdator (ej privat) vid behov, läs mer på Microsoft support om "filer på begäran". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur du tar bort mappen från OneDrive

För att ta bort den länkade mappen från din OneDrive högerklickar du på den och tar bort/tar bort genväg, då försvinner länkningen i din OneDrive. Alla filer finns kvar i teams.

Du kan göra så att mappar från ett Teams visas i utforskaren i datorn. I den här instruktionen visar vi hur du kan synkronisera filer från en kanal i ett team till utforskaren.

Det finns två sätt att synkronisera filerna i utforskaren. Vi rekommenderar ovanstående instruktion "Skapa genväg till Teams-filer i din OneDrive", då får du en länkad mapp i din OneDrive.

Med instruktionen nedan hamnar mapparna istället under Skellefteå kommun, de är svårare att ta bort den länkningen.

Teamsfiler i Utforskaren


Att synkronisera filerna till utforskaren underlättar till exempel om man vill kunna dra och släppa filer direkt från utforskaren mellan mappar utan att behöva gå in i teamet. Man kan även jobba offline med filerna vid behov, läs mer på Microsoft support om "filer på begäran". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går enbart att synkronisera filer till arbetsdatorer.
Det går inte att synkronisera till privata datorer.

Instruktion

Börja med att öppna Teams-appen eller gå in i Teams via M365 (microsoft365.com Länk till annan webbplats.)

1. Gå till det team som du vill synkronisera filer från.

2. Klicka på den kanal du vill synkronisera.

3. I flikmenyn klickar du på fliken Filer.

4. Klicka på Synkronisera. Ett fönster öppnas där det står "förbereder för synkronisering...". OneDrive kopplar ihop Teams-mappen i utforskaren i din dator.

OBS! Fungerar inte steg 4? gör då enligt steg 5.

5. Klicka på Öppna i SharePoint. Ett nytt webbfönster med den fil-ytan du valt öppnas. Klicka på Synkronisera.

Bild på Teams


6. Klart! Nu lägger sig din mapp och ev undermappar inklusive filer i utforskaren under Skellefteå kommun.

Bilden visar utforskaren och den synkroniserade mappen under Skellefteå kommun


Se instruktionen nedan "Ändra synkroniseringsinställningar för dina Teams-filer" för en instruktion hur du stoppar synkronisering av mapparna.

Om du vill ändra mapparna som synkroniseras för ett Team, eller sluta synkronisera alla filer, följer du följande anvisningar:

1. Klicka på den blå OneDrive-molnikonen i meddelandefältet i Windows-aktivitetsfältet.


(Eventuellt måste du välja pilen Visa dolda ikoner bredvid meddelandefältet för att OneDrive-ikonen ska bli synlig. Om ikonen inte visas i meddelandefältet kanske OneDrive inte körs. Välj Start, skriv OneDrive i sökrutan och välj sedan OneDrive i sökresultaten.)


2. Välj kugghjulet upp i högra hörnet ➡ klicka på ⚙ InställningarInställningar.

3. Klicka på fliken Konto för att se en lista med alla filer från Team som synkroniseras.

4. Om du vill ändra vilka mappar som synkroniseras klickar du på Välj mappar och väljer sedan de mappar du vill synkronisera. Om du vill sluta synkronisera mappar klickar du på Stoppa synkronisering intill Teamets namn. (Kopior av filerna finns kvar på din dator. Du kan ta bort dem om du vill.)

Har du problem med segt internet eller dålig ljudkvalité?

Testa då att stänga av inkommande video, då tar inte Teams emot alla mötesdeltagares kameror. Detta sparar på bandbredd och kan leda till bättre möteskvalité för dig. Det påverkar ingen annan i mötet och de med bra bandbredd behöver inte stänga av sina kameror.

Klicka på de tre prickar och längst ned på "Stänga av inkommande video".

Bakgrundsbilder till TeamsFörstora bilden

Chatten i Teams går att använda för att kommunicera med personer utanför Skellefteå kommun om den organisationen använder Teams eller Skype.

För att starta en chatt med en extern kontakt klickar du på Ny chatt (1) (snabbkommando CTRL+N) och skriver in e-postadressen under Till (2). Du kan även skapa gruppchattar med externa kontakter genom att skriva in fler e-postadresser eller lägga till en medarbetare från kommunen.

För dig kommer chatten synas bland dina övriga chattar men med en liten symbol (3) som visar att den är extern kontakt. Den du chattar med kommer att se meddelandet i antingen Teams eller Skype beroende på vilket program som används.

Du kan inte skapa chattar med privata adresser utan det måste vara företag eller organisationer som använder Teams eller Skype.

Chatta externt

Det går inte att chatta externt med privata skype - användare.

Om du vill ändra vad som visas bakom dig i videon väljer du bakgrundsfilter när du ansluter till ett möte. Du kan antingen göra bakgrunden oskarp eller ersätta den helt med en bild du vill ha.

Walkie-talkie i Teams är en funktion som möjliggöra röstkommunikation med grupper. Funktionen är så kallad Push-to-talk (PTT) vilket innebär att användaren trycker in en knapp och pratar och alla som är inkopplade på samma kanal hör meddelandet direkt.

Walki-talkie i Teams ingår utan extra kostnad. Eventuell kostnad för mobildata tillkommer.

Endast Androidtelefoner har stöd för funktionen.

För att få bäst funktion bör telefonen ha dedikerad hårdvaruknapp. Just nu finns ingen sådan telefon i kommunens utbud.

Walkie-talkie är fortfarande i public preview vilket innebär att det kan bli förändringar i tjänstens utformning och tillgänglighet.

Förutsättningar för att kunna använda Walkie-talkie

 • M365-konto
 • Teamsappen installerad på en Androidtelefon
 • Ett gemensamt team för de personer som ska kommunicera med Walkie-talkie
 • Tillgång till team och kanaler ansvarar respektive förvaltning för.
 • Walkie-talkie använder mobildata om telefonen inte är kopplad till Skemobile.

Instruktioner

För att kunna använda Walkie-talkie behöver du först installera Teamappen på telefonen. Funktionen Walkie-talkie syns inte i grundinställningarna i Teamsappen men du hittar den under de tre prickarna. Om du vill se Walkie-talkie hela tiden kan du byta vilka appar som ska vara synliga hela tiden. Hur många appar du kan se beror på hur stor telefon du har.

När du klickar på Walkie-talkie får du först välja vilket Team och vilken kanal du vill koppla upp dig till. Du kan nu färdig att använda Walkie-talkie.

Högst upp till höger kan du se hur många som är anslutna till kanalen och genom att klicka på ikonen ser du vilka personer som är anslutna.

Om du vill byta kanal klickar du på kanalnamnet längst upp till vänster.

Om du vill sluta använda Walkie-talkie klickar du på Koppla från längst ner.

Microsofts instruktioner:

Support från Helpdesk

 • Ställa in Walkie-talkie i teamsappen på hanterad telefon.

Det finns många i kommunen som har samma namn som någon annan och det kan vara svårt att veta vem som är vem i våra system.

När du söker på en person på Insidan och Microsoft 365 (ex Teams och Outlook) ger dig visningsnamnet vägledning genom att visa vilken förvaltning personen jobbar på, ex Förnamn Efternamn /SLK. Du kan även söka på ett förnamn eller efternamn i kombination med en roll, ex Sara verksamhetsutvecklare.

Om personer med samma namn jobbar på samma förvaltning kan du ha nytta av profilkortet. I profilkortet kan du se personens bild, e-postadress, användarnamn och var i organisationen personen är anställd. Du får fram profilkortet genom att klicka på profilbilden eller namnet i Teams, Outlook eller på andra ställen i M365.

Instruktion

Börja med att öppna Teams-appen eller gå in i Teams via M365 (microsoft365.com Länk till annan webbplats.)

 1. Klicka på Sökrutan i Teams, skriv in personens namn (du kan även söka på ex förnamn och roll).
 2. Klicka på namnet. Vissa har / och tre bokstäver efter sitt namn, det är förvaltningen där de är anställda. /UTB i detta fall, som är Utbildning och arbetsmarknad.
 3. Du får upp en chatt med personen, klicka på profilbilden eller namnet.
 4. Profilkoret visas. Klicka på Kontakt.
 5. Under Kontaktinformation kan du se mer uppgifter om personen, ex befattning, avdelning, alias, arbetsställe (workplace).
 6. Alias är personens sex- eller sjuställig kod ex. EC2017 eller SLKTEST.
 7. Arbetsställe (Workplace) är enhetnivå.
Profilkortet i M365

I andra system som inte kan visa upp profilkortet kan du ha nytta av att kunna personens användarnamn eller e-postadress. Efter ett tag lär du dig förmodligen dessa utantill men om du är osäker kan du leta upp den informationen enligt beskrivningen ovan.

Kom ihåg att oavsett om du har samma namn som någon annan i kommunen så hjälper du dina medarbetare genom att ha en tydlig och uppdaterad profilbild. I M365 finns också möjlighet att skriva en kort presentation av dig själv. l uppstartsguiden steg 4 går vi igenom hur du uppdaterar din profil.

Stilla din undran genom att gå till fliken Organisation när du chattar med en person. I Teams kan du nämligen se var i organisationen en person befinner sig samt vilka som är kollegor och chef. Hela kommunens organisationsträd visas (eller organisationsschema som det kallas i Teams). Där kan du se vem de rapporterar till och vem som rapporterar till dem.

Instruktion

Börja med att öppna Teams-appen eller gå in i Teams via M365 (microsoft365.com Länk till annan webbplats.)

 1. Klicka på Sökrutan i Teams, skriv in personens namn och klicka på namnet.
 2. Nu får du upp en chatt med personen, gå till fliken organisation.
 3. Du kan även söka efter andra personer i den här vyn.
 4. Om du för muspekaren över en persons profilbild får du upp ett kort över den personen, klicka på den lilla ikonen för organisation. Detta kan du göra överallt i Teams där du ser en profilbild.
Organisationsschema i Teams

Microsoft Support

På Microsoft Support finns denna utbildningssida för Teams Länk till annan webbplats..

Inbyggd hjälp i Teams

Längst ned i vänstra hörnet i Teams står det Hjälp. Klicka där och på utbildning. Då kommer man till en startsida med utbildningar i Teams.

Frågor och svar

Du kan publicera ett inlägg i flera olika kanaler mellan olika Team.

Gå till en kanal och välj Format-knappen (A:et med penna) i Teams under rutan där du skriver meddelandet. Välj en meddelandetyp överst i rutan som öppnas: Ny konversation eller Meddelande. Välj sedan Publicera i flera kanaler. Därefter lägger du till alla kanaler du vill publicera i, skriver ditt meddelande och skickar det.

Se även denna instruktion från Microsoft Support Länk till annan webbplats.

Detta problem kan hänga om man byter namn på mappar i Teamet, istället för att byta namn på kanalen. Se till att inte byta namn på mappar i Utforskaren (om ni synkroniserat upp mapparna från teamet) eller i SharePoint som hör till ett Team. Byter man namn tappar Teams kopplingen i kanalens filer eller så skapar kanalen upp en ny tom mapp med det gamla namnet. Då ligger den gamla mappen kvar, men man ser den inte i kanalens filer.

Om filer försvunnit eller att de inte går att nå: gå till Teamets SharePoint-bibliotek, (i flikmenyn under filer och öppna i SharePoint alt i flikmenyns tre prickar längst till höger och välj öppna i SharePoint). Om filerna ligger i en mapp med fel namn, flytta filerna till korrekt mapp som hör till kanalens filer.

Om du söker information från team som du är medlem i söker du enklast direkt i Teams. Om du söker information från team som du inte är medlem i gör du sökningen från Insidan eller från portal.office.com.

För att söka efter något i en specifik chatt eller kanal kan du använda dig av kortkommandot "Ctrl+F".

På Insidan kan du se och söka bland dina team och hitta koder till våra gemensamma processteam.

 1. Klicka på Team i menyn på Insidan.
 2. Här kan du se de team som du själv är med i.
 3. Du kan välja att filtrera på teamnamn och välja typ av team. I mitt exempel har jag filtrerat på teamnamnet digitalisering och valt att filtrera på processteam, jag är medlem i två team som matchar min sökning. Klicka på rubriken för att öppna teamet.
 4. Scrolla ned en bit för att hitta övriga processteam. Markera process för att filtrera teamen.
 5. Du ser teamen under filtreringen. Teamkoden som anges använder du för att gå med i ett team.

Det går enbart att hitta processteam som du inte är medlem i. Andra slags team kan chef eller medarbetare begära att lägga till dig i, det godkäns av teamägare.

Hitta teamkoder på insidan

Hur beställs ett nytt team?

Anställda som har tillgång till en app som heter Beställ team kan på egen hand beställa ett nytt team.

Anställda som inte har tillgång till appen kontaktar Helpdesk som hänvisar till personer på förvaltningen som har behörighet att beställa team.

Appen Beställ team

Appen Beställ team används för att beställa nya team. Appen är tillgänglig i verktyget Power Apps för de användare som förvaltningarna valt att ge behörighet.

Vid beställning av ett team skickas en fråga om godkännande till beställarens chef.

 • Ta bort team som inte används.
 • Innan du tar bort ett team gå igenom hur innehållet ska hanteras, enligt gällande dokumenthanteringsplaner.
 • Det är teamets ägare som ansvarar för om team ska tas bort samt att rätt personer har tillgång till teamet.
 1. Stäng Microsoft Teams och Outlook helt.
  - Högerklicka på ikonen Teams i ikonfältet längst ned till höger på skärmen och klicka sedan på Avsluta.
  - Välj Arkiv-menyn i Outlook och välj Avsluta.
 2. Tryck ned Windows knappen + R för att öppna Windows Run.
 3. I rutan kopiera och klistra in
  Klassiska Teams: %appdata%\Microsoft
  Nya Teams: %LocalAppData%\Packages\MSTeams_8wekyb3d8bbwe
 4. Klicka på OK
 5. Klassiska Teams: Hitta mappen Teams och högerklicka sedan på den och välj Ta bort.
  Nya Teams: Radera alla filer och mappar i katalogen.
 6. Starta om Microsoft Teams. Du bör nu uppmanas att logga in på Teams igen.

För att hämta e-postadress till kanal klickar du på de tre prickarna till höger om en kanal för att hämta dess e-postadress. Öppna Outlook och skapa ett nytt eller vidarebefordra ett e-postmeddelande, klistra in e-postadressen i till-fältet, för att skicka e-post till själva kanalen.

Under inställningar (de tre strecken längst upp i vänstra hörnet) ➡ aviseringar ➡ tysta timmar välja att stänga av notiser för Teams-appen för specifika tider samt dagar.

Klicka på de tre prickarna som dyker upp vid kanalnamnet och välj Kanalmeddelanden. I menyn som du får upp kan du ställa in hur du vill få notiser när något händer i kanalen. Själv gillar jag alternativet "Visa enbart i feed" eftersom jag då kan se en markering vid ikonen Aktivitet i menyn längs till vänster när något hänt i en kanal som jag ska bevaka. Jag slipper gå in i teamet och kolla varje gång teamnamnet är fetmarkerat för att det hänt något och samtidigt kan jag känna mig trygg med att jag inte missar något som jag bör ha koll på.

Testa funktionen för att se om det kan hjälpa dig att få en behagligare arbetsmiljö i Teams.

Mötesorganisatören och den som startade inspelningen kan ta bort en inspelning. Börja med att gå till möteschatten.

 1. Under inspelningen klicka på 3 prickar
 2. Välj Öppna i Stream, nu öppnas inspelningen i en webbläsare
 3. Välj pilen ned högst uppe i webbläsaren efter inspelningen namn.
 4. Gå till mappen där inspelningen finns, i OneDrive heter den Inspelningar.
 5. Markera inspelningen
 6. Klicka på Radera
 • Försöker deltagare nu se filmen, öppna enligt steg 1 och 2, möts de av ett felmeddelande. Detta betyder att inspelningen nu ligger i papperskorgen till användaren som skapade inspelningen.
Ta bort inspelning av teams-möte

Den person som startade inspelningens kan även radera inspelningen från sin OneDrive, i en mapp som heter Inspelningar.

Teamsmöten skapade i en kanalkalender hamnar i teamets kanals filer i en mapp som heter Recordings, alla som är deltagare i teamet kan ta bort inspelningen. På Microsoft support kan du läsa mer om hur man schemalägger möten i en kanalkalender. Länk till annan webbplats.

 1. Klicka på Team-ikonen för att komma till alla team du är med i samt de processteam du kan gå med i.
 2. Klicka på ➕ för att läsa mer om vilka typer av team vi har och vad de används till, hur det går till för att beställa ett nytt team samt hur du går med i ett team.
 3. Under Filtrera på teamnamn kan du skriva in ett sökord och hitta team du redan är med i.
 4. Under Typ kan du filtrera på vilken typ av team du vill hitta.
 5. Nedanför visas de team du redan är med i.
 6. Under Filtrera på processkategorier bockar du i rutor ☑ för olika processer för att filtrera på processteam.
  (1.1, 1.2, 1.3 - listan sorteras horisontellt)
 7. Nedanför ser du processteam du kan gå med i.
 8. Använd teamkoden för att gå med i teamet.
  (Se instruktionen "Gå med i ett team" högre upp på sidan)
Hur man filtrerar team efter process på insidan

Det finns flera olika sätt för undertexter i teamsmöten samt inspelade möten.

 1. Det finns en funktion för användare som önskar undertexter i Teamsmöten, du kan läsa mer här: Använda livetextning i Microsoft Teams-möten - Microsoft Support Länk till annan webbplats.
 2. Du kan även skapa undertexter i dina inspelningar i efterhand, du kan läsa mer här: Visa, redigera och hantera videoutskrifter och bildtexter - Microsoft Support Länk till annan webbplats.
 3. Det går även att aktivera undertexter i ett pågående möte: Visa livetranskription i Microsoft Teams-möten - Microsoft Support Länk till annan webbplats.

(3) För att kunna använda livetranskription behöver du beställa behörighet nedan.

Beställ behörighet för livetranskription (undertexter i ett pågående Teamsmöte)

Här kan du beställa behörighet till att du under ett Teams-möte kan starta en live-transkription. Texten visas tillsammans med mötesvideon eller ljudet i realtid, inklusive talarens namn (om de inte väljer att dölja det) och en tidsstämpel. Vid inspelning av möten i Teams aktiveras transkription per automatik. Tänk på att avsluta inspelningen när ni är färdiga. Om ni har bjudit in ett rum tänk på att även avsluta mötet där.

Det finns två olika roller som deltagarna i ett team kan ha. Ägare har behörighet att göra förändringar i teamets struktur och kan styra vilka personer som deltar i teamet. Medlemmen kan ta del av och bidra till hela teamets arbete, göra personliga inställningar men inte påverka teamets struktur. I ett mindre team kan det vara lika bra att sätta alla deltagare som ägare. Ett team måste ha minst två ägare när det skapas.

Rollerna mötesorganisatör och presentatör kan starta och avsluta en inspelning i ett Teams-möte.

För att ändra deltagarinställningar/Roller (vem som får presentera) i ett Teams-möte går man till mötesalternativ, detta kan man göra på flera olika sätt, ni kan läsa hur i denna supportartikel på Microsoft Support. Länk till annan webbplats.

För att ändra så att enbart mötesorganisatören ska kunna hantera inspelning. Gå in under mötesalternativ och se till så att det står "Bara jag" och spara eventuellt inställningarna, då kan enbart den som skapat mötet starta och avsluta inspelning.

Vill ni läsa mer om de olika rollerna och vad de har behörighet till kan ni göra det i denna supportartikel på Microsoft Support. Länk till annan webbplats.

Arkivera ett team när det inte längre är aktivt, men du vill behålla det som referens eller återaktivera det i framtiden. När du arkiverar konversationer och filer i teamet blir de skrivskyddade. Du kan fortfarande söka i teamet efter saker du behöver och behålla teamet som favorit. Endast teamägare kan arkivera och återställa team.

När du och dina kollegor jobbar i ett team har ni tillgång till samma filer och ni kan samarbeta, läsa och redigera, samtidigt i samma dokument.

Börja med att öppna Teams och klicka i vänstra menyn på Team.

 1. Välj teamet där du vill öppna ett dokument.
 2. Gå till kanalen där dokumentet finns.
 3. Välj Filer i flikmenyn.
 4. Klicka direkt på dokumentets namn för att öppna den i teams eller välj tre prickar.
 5. Klicka på Öppna.
 6. Välj hur du vill öppna filen, ex genom att Redigera i Teams.
 • Samarbeta med varandra oavsett enhet och M365-app, en kan redigera i teamsappen eller i en webbläsare, en annan på word i mobilen och en tredje arbetar med word i datorn.
Öppna en fil i teams

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2024-02-26
Publicerad: 2020-09-30