Kommunhälsan under Sommaren 2022

Kommunhälsan

Välkommen att kontakta Kommunhälsan

På vår hemsida kan du boka en tid då du vill bli uppringd.

Där hittar du också information om vilket stöd vi kan ge dig eller din verksamhet.

Du når oss också vi funktionsbrevlådan: kommunhalsan@skelleftea.se

Vecka 28 och 29 har vi stängt

Då hänvisar vi till Beroende enhet för alkohol-drogtester och till externa konsulter för stöd vid kris.

Brådskande ärenden

För alkohol- och drogtester som behöver utföras samma dag, väljer du e-tjänsten alkohol-drogtestning Länk till annan webbplats..

Under v 28–29 hänvisar vi till Beroendeenheten (öppet alla dagar och hela dygnet). Beroendeenheten når man på kontorstid via växel nr 090-785 00 00 och övrig tid via beroendeavdelningen 0910-77 07 30.

Hitta Länk till annan webbplats. till Beroendeenheten

Så här gör du som chef:

  • Kontakta Kommunhälsan alternativt Beroendeenheten och bestäm tid. Följ din medarbetare till provtagningen
  • Om testet är positivt, ta medarbetaren ur tjänst och ta stöd från din HR-specialist för vidare åtgärder.
  • Kommunhälsan erbjuder fortsatt stöd i frågor runt alkohol och droger. Boka en tid hos företagssköterskor via hemsidan.

Krisstöd

Om det inträffat en olycka eller en allvarlig händelse är det värdefullt att chef i nära anslutning till händelsen samlar arbetstagarna för att skapa lugn och trygghet. Man kan tex bjuda på fika och informera om det som hänt, prata om hur man kan reagera när något allvarligt händer, och betona vikten av att ta emot stöd och närvaro från anhöriga, vänner och arbetskamrater.

Läs här om krisstöd: https://insidan.skelleftea.se/sidor/service-support-och-stod/trygghet-och-sakerhet/forsta-hjalpen-och-krisstod Länk till annan webbplats.

  • Som chef är du välkommen att kontakta Kommunhälsan för stöd. Det gör du via e-tjänst Krisstöd. Där får du också information om kontaktvägar till externa utförare för v 28–29.
Senast uppdaterad: 2022-06-23
Publicerad: 2022-06-21