Logotyp

Studier och studiestöd

Information om att söka tjänstledigt för att studera, om att studera under arbetstid och om möjligheten att få studiestöd.​

Där det finns ett beslut om studiestöd har du här möjlighet att ansöka om ledighet i samband med dina studier.

Lärande och utveckling är viktigt för såväl individ som organisation. Från 1 oktober 2022 har du som medarbetare möjlighet att söka omställningsstudiestöd för studier som av omställningsorganisation bedöms stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Du söker omställningsstudiestöd via Mina sidor på CSN.
Läs om kriterierna och hur du gör på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs om Omställningsfonden och omställningsstudiestöd på Omställningsfondens webbplats Länk till annan webbplats..

Vem kan få ledigt för studier?

Om du vill gå en utbildning har du rätt till behövlig ledighet från din anställning, förutsatt att du uppfyller något av dessa krav:

 • Du ska ha varit anställd under de senaste sex månaderna innan studierna börjar eller sammanlagt varit anställd minst tolv månader under de senaste två åren. Kraven gäller inte facklig utbildning.

Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp din ledighet

Din arbetsgivare har rätt att skjuta upp ledigheten. Om det gäller en arbetsvecka eller facklig utbildning kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i två veckor. Gäller det andra utbildningar kan uppskovet bli sex månader eller längre, men då måste arbetsgivaren ha samtycke från det lokala facket.

Instruktioner för studiestöd

Studiestödet gäller i första hand för tillsvidareanställda medarbetare. Ansökan kan även göras av medarbetare med företrädesrätt och som har en anställning eller kommer att anställas en längre tid.

En medarbetare kan få studiestöd beviljat en gång.

Studiestöd kan sökas för utbildning till något av kommunens identifierade bristyrken. Studiestöd kan även sökas för utbildning som leder till spetskompetens i nuvarande eller tänkta arbetsuppgifter.

Med begreppet bristyrken menar Skellefteå kommun de yrken eller yrkeskategorier där vi av olika anledningar har utmaningar att rekrytera, antingen på grund av att vi behöver stora mängder, eller att kompetensen som krävs är väldigt specifik och därför svårrekryterad.

 • Ämneslärare (NO, MA, teknik, moderna språk, slöjd)
 • Grundlärare
 • Yrkeslärare, främst tekniska ämnen
 • Förskollärare
 • Grundlärare fritidshem
 • Sjuksköterska
 • Undersköterska
 • Stödassistent
 • Stödpedagog
 • Socialsekreterare
 • Utbildad kock och chef med kompetens att leda och utveckla stora kök
 • IT-specialist
 • IT-personal på strategisk/styrande nivå
 • Upphandlare/inköpare
 • Brandingenjör
 • Hantverkare inom bygg och anläggning
 • Ingenjör inom samhällsbyggnad och fastighet
 • Projektledare inom bygg, anläggning och fastighet
 • Badmästare
 • Idrottsplatsvaktmästare
 • Fritidsledare på fritidsgård
 • Kultur- och bibliotekspedagog
 • Deltidsbrandpersonal
 • Fysisk samhällsplanerare
 • Arkitekt
 • Skolpsykolog
 • Chef

Belopp

För studier motsvarande heltid upp till 12 månader:
Upp till 10 000 kr

För studier motsvarande heltid över 12 månader:
Upp till 20 000 kr

Om studierna inte motsvarar heltid bedömer chef vilket belopp som ska utbetalas.

Handläggning

När chef har godkänt din ansökan så skickas ärendet automatiskt vidare till Lönecenter.

Datum

Ansökan sker löpande.

*Observera att delegationerna för att besluta om studiestöd ser olika ut på olika förvaltningar.

Belopp

Max 10 000 kr

Chef gör bedömningen hur stort belopp som ska beviljas.

Handläggning

När chef har godkänt din ansökan så skickas ärendet automatiskt vidare till Lönecenter

Datum

Ansökan sker löpande.

Belopp

​För studier motsvarande heltid upp till 12 månader:
Upp till 10 000 kr

För studier motsvarande heltid över 12 månader:
Upp till 20 000 kr

Handläggning

När chef har godkänt din ansökan så skickas ärendet automatiskt vidare till Lönecenter

Datum

Studiestöd för utbildning till yrke inom annan förvaltning godkännes av personalchef och görs två gånger per år. 31 januari och 31 augusti.

Studiestöd som betalas ut kontant är skattepliktigt. Avbryts studierna ska utbetalt belopp återbetalas. Krav på återbetalning gäller inte medarbetare som fullgjort utbildning men inte blivit godkänd.

Studiestöd omvandlat till ledighet:

10 000 kr – 10 dagars ledighet
20 000 kr – 20 dagars ledighet

Ledigheten ska planeras i dialog med chef och ska vara möjlig utifrån verksamhetens förutsättningar.

Förvaltningsspecifik information

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2024-03-14
Publicerad: 2020-09-29